Các kỹ nghệ mục tiêu

Global Premier America Regional Center được chấp nhận cho việc xây dựng, phát triển và quản lý của các cơ sở chăm sóc y tế và trợ giúp xã hội, dịch vụ thực phẩm và thương mại bán lẻ.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (NAICS 62)

Từ các phòng y tế và nha khoa tổng quát cho đến các chuyên gia cần bố trí đặc biệt cho các thiết bị, khu vực phòng y tế cần phải được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của người thuê và quan tâm đến việc chăm sóc bệnh nhân. Những văn phòng này cũng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng và cung cấp các cơ hội có tay nghề cao và chuyên nghiệp trong khu vực.

CƠ SỞ DỊCH VỤ THỰC PHẨM (NAICS 7221-7222)

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống là kỹ nghệ sử dụng lao động khu vực tư nhân quan trọng nhất của đất nước. Không những việc đi ăn ngoài phản ánh tình trạng kinh tế hiện nay mà nó cũng tạo ra doanh thu và thu nhập trong một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Nhà hàng thức ăn nhanh và thực khách ăn tại chỗ là một thành phần quan trọng của các trung tâm mua sắm hỗn hợp, bổ sung cho người bán lẻ và người sử dụng văn phòng. Quán cà phê và quán bar có thêm sự đa dạng nhiều hơn để cho kinh doanh bán lẻ và văn phòng.

CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BÁN LẺ (NAICS 44-45)

Khi lên kế hoạch với sự đa dạng hóa đúng của các cửa hàng, các trung tâm mua sắm bán lẻ cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng và kéo thêm khách đến các nhà bán lẻ do sức mạnh tổng hợp tạo ra từ một trung tâm thương mại được thiết kế tốt. Thương mại bán lẻ sẽ trở thành xương sống của bất kỳ trung tâm thương mại nào và mang lại lợi ích cho cộng đồng với doanh thu thuế bán hàng và tạo việc làm tại địa phương.