CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG VỀ EB-5

 1. 1. Tôi phải có khả năng nói tiếng Anh hay không?
 2. 2. Tôi có cần phải có kinh nghiệm kinh doanh trước đó hoặc trình độ học vấn nào không?
 3. 3. Có bao nhiêu visa nhập cư được phân bổ thông qua chương trình EB-5?
 4. 4. Điều gì làm cho chương trình EB-5 khác với L-1 (chuyển giao quản lý) hoặc E-1/2 (Hiệp ước Trao đổi/Chủ đầu tư)?
 5. 5. Những thông tin và tài liệu cần thiết cho đơn xin của tôi?
 6. 6. Theo yêu cầu thì phải có bằng chứng xác minh rằng các quỹ được sử dụng để đầu tư phải có nguồn gốc hợp pháp. Bằng cách nào tôi có thể làm được điều này?.
 7. 7. Để tham gia đầu tư, nghĩa vụ của chủ đầu tư là gì?
 8. 8. Thế nào là “limited partnership?” (đối tác hữu hạn)
 9. 9. Bàng cách nào lợi ích của sự đối tác hữu hạn của tôi được bảo vệ?
 10. 10. Các rủi ro liên quan đến đầu?
 11. 11. Có thể cho nhiều nhà đầu tư kết hợp vốn đầu tư của họ thông qua một đối tác hữu hạn hay không?
 12. 12. Thế nào là một nhà đầu tư được thừa nhận?
 13. 13. Khi nào tôi cần phải là một nhà đầu tư thừa nhận?
 14. 14. Tôi muốn ký thác các quỹ đầu tư của tôi đến GPARC. Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này?
 15. 15. Tôi có cần có luật sư về di trú để nộp mẫu đơn 1-526 hay không?
 16. 16. Tôi có thể được hoàn trả lại tiền nếu đơn xin I-526 của tôi bị từ chối hay không?
 17. 17. Đơn xin nhập cư của tôi theo các chưong trình khác đã bị từ khước. Tôi vẫn có thể nộp đơn theo diện EB-5 hay không?
 18. 18. Khoảng thời gian cho việc xử lý các đơn xin I-526 và thẻ xanh có điều kiện như thế nào?
 19. 19. Nếu cơ quan USCIS đã chấp thuận đơn xin I-526 của tôi, tại sao tôi cần phải thông qua thủ tục nộp đơn và phỏng vấn tại lãnh sự quán nữa?
 20. 20. Nếu cơ quan USCIS đã chấp thuận đơn xin I-526 của tôi, các thành viên gia đình tôi có thể được phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở các quốc gia khác hay không?
 21. 21. Sự khác biệt giữa thẻ xanh “có điều kiện” và “thường trú” là gì?
 22. 22. Ai có đủ điều kiện cho thẻ xanh thường trú?
 23. 23. Tôi nên ở lại bao lâu tại Hoa Kỳ trong vòng một năm?

 

1. Tôi Phải có khả năng nói tiếng Anh hay không?
Không. Tuy nhiên bạn cần sự trợ giúp của một thông dịch viên được chứng nhận để làm trung gian giữa bạn và cơ quan chúng tôi.

Trở lại đầu trang

2. 2. Tôi có cần phải có kinh nghiệm kinh doanh trước đó hoặc trình độ học vấn nào không?
Không. Tuy nhiên bạn cần phải có đủ số vốn và tài sản, cũng như các bằng chứng rằng tài chánh đến từ các nguồn hợp pháp.

Trở lại đầu trang

3. 3. Có bao nhiêu visa nhập cư được phân bổ thông qua chương trình EB-5?
10.000 thị thực nhập cảnh được dành sẵn hàng năm thông qua chương trình EB-5. Trong số này có 5.000 được phân bổ cho các công dân nước ngoài đầu tư thông qua các trung tâm khu vực.

Trở lại đầu trang

4. 4. Điều gì làm cho chương trình EB-5 khác với L-1 (chuyển giao quản lý) hoặc E-1/2 (Hiệp ước Trao đổi/Chủ đầu tư)?
Chương trình EB-5, một khi hoàn thành sẽ mang lại tình trạng thường trú nhân. Các chương trình E-1/2 Hiệp ước chỉ cho phép tình trạng không di dân. Không giống như E-1/2, đối tượng áp dụng theo chương trình L-1 có thể áp dụng cho tình trạng thường trú nhưng điều này ngày càng trở nên khó khăn trải qua các năm do một số lượng lớn các trường hợp gian lận và thắt chặt quá trình cứu xét.

Trở lại đầu trang

5. Những thông tin và tài liệu cần thiết cho đơn xin của tôi?
Tất cả các tài liệu đệ trình phải được dịch sang tiếng Anh bởi một người phiên dịch hoặc dịch vụ chứng nhận. Các nhà đầu tư cũng phải ký vào bản tiếng Anh của tất cả các tài liệu. thông tin cần thiết và các tài liệu bao gồm các kế hoạch kinh doanh, thông tin tài chính đầu tư, các mẫu đơn của USCIS và các bằng chứng khác.

Trở lại đầu trang

6. Theo yêu cầu thì phải có bằng chứng xác minh rằng các quỹ được sử dụng để đầu tư phải có nguồn gốc hợp pháp. Bằng cách nào tôi có thể làm được điều này?.
Qui định của USCIS yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp bằng chứng rằng các quỹ hoặc tài sản được sử dụng để đầu tư đã có được một cách hợp pháp. Bằng chứng để xác minh tính hợp pháp của quỹ bao gồm các chứng từ kế toán được xác nhận, hồ sơ tòa án, luật sư, báo cáo thuế, báo cáo tiền lương, tài liệu bất động sản, v.v…

Trở lại đầu trang

7. Để tham gia đầu tư, nghĩa vụ của chủ đầu tư là gì?
Các nhà đầu tư phải tích cực trong việc quản lý đầu tư bằng cách tham gia vào việc quản lý của doanh nghiệp thương mại mới, hoặc bằng cách kiểm soát quản lý hàng ngày, hoặc thông qua việc hình thành các chính sách. Tuy nhiên, pháp luật cho phép đặc biệt một nhà đầu tư sẽ hội đủ điều kiện như là một “đối tác hữu hạn” như được định nghĩa trong đạo luật Revised Uniform Limited Partnership Act.

Trở lại đầu trang

8. Thế nào là “limited partnership?” (đối tác hữu hạn)
Một đối tác hữu hạn được định nghĩa là một tổ chức kinh doanh trong đó có một hoặc nhiều đối tác chính và một hoặc nhiều đối tác hữu hạn. Các đối tác hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi đầu tư của họ; trong khi đó thì các đối tác chính quản lý kinh doanh và chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ pháp lý.

Trở lại đầu trang

9. Bàng cách nào lợi ích của sự đối tác hữu hạn của tôi được bảo vệ?
Theo yêu cầu của Sở Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ Quốc tịch (USCIS) thì một số rủi ro tài chánh phải được rõ ràng. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể đảm bảo lợi nhuận đầu tư, nhưng chúng tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ nỗ lực để giảm thiểu mức độ rủi ro bằng cách bảo đảm sự đầu tư của bạn bằng cách thế chấp đúng và công ty luôn luôn trong tình trạng tài chánh tốt.

Trở lại đầu trang

10. Các rủi ro liên quan đến đầu?
Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng khác nhau đến các quan hệ đối tác kinh doanh. Chúng bao gồm các điều kiện về kinh tế, tình trạng bị khước từ di trú theo chương trình EB-5 và không đạt được mục tiêu tạo ra công việc. Các tài liệu cung cấp cho bạn lúc khởi đầu nộp đơn có nói về các rủi ro này. Xin vui lòng xem xét kỹ lưỡng.

Trở lại đầu trang

11. Có thể cho nhiều nhà đầu tư kết hợp vốn đầu tư của họ thông qua một đối tác hữu hạn hay không?
Vâng. Việc góp vốn được cho phép. Tuy nhiên, điều cần thiết rằng mỗi nhà đầu tư cá nhân phải hội đủ điều kiện tối thiểu yêu cầu về vốn “rủi ro” cũng như các yêu cầu tạo việc làm mới.

Trở lại đầu trang

12. Thế nào là một nhà đầu tư được thừa nhận?
Một nhà đầu tư đưọc thừa nhận là khi nào được chứng nhận đủ sức đầu tư trong một số loại đầu tư rủi ro cao, các các quỹ đầu tư chứng khoán, mạng lưới nhà đầu tư giàu có, và kinh doanh đối tác hữu hạn. Tại Mỹ, một nhà đầu tư được coi là một nhà đầu tư được thừa nhận khi họ có một giá trị ròng ít nhất là 1 triệu USD, hoặc ít nhất có thu nhập là 200.000 USD mỗi năm trong hai năm qua (300.000 USD nếu đã kết hôn) và dự kiến ​​sẽ thực hiện số tiền tương tự trong năm nay.

Trở lại đầu trang

13. Khi nào tôi cần phải trở thành một nhà đầu tư được thừa nhận?
Nếu bạn có giấy thị thực nhập cảnh theo diện không phải là di dân.

Trở lại đầu trang

14. Tôi muốn ký thác các quỹ đầu tư của tôi đến GPARC. Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này?
Bao gồm trong các tài liệu cung cấp giới thiệu cho bạn có một bản sao thỏa thuận ký quỹ của chúng tôi và các hướng dẫn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng ủy thác. Văn phòng chúng tôi sẽ nhận được giấy xác nhận chuyển tiền cho hồ sơ của bạn trong vòng 48 giờ chuyển khoản của bạn. Bản sao xác nhận chuyển tiền sau đó sẽ được cung cấp cho bạn và đưa vào mẫu đơn I-526 của bạn.

Trở lại đầu trang

15. Tôi có cần có luật sư về di trú để nộp mẫu đơn 1-526 hay không?

Mặc dù không cần thiết, chúng tôi khuyên rằng bạn nên có dịch vụ pháp lý riêng. Có rất nhiều bạn được hưởng lợi từ các dịch vụ của một luật sư di trú trong suốt quá trình. Xin lưu ý rằng chi phí pháp lý này không có trong bất kỳ các khoản chi phí trong đơn xin I-526.

Trở lại đầu trang

16. Tôi có thể được hoàn trả lại tiền nếu đơn xin I-526 của tôi bị từ chối hay không?
Vâng. Nếu bị từ chối, toàn bộ tiền đầu tư sẽ được trả lại vào tài khoản gốc một cách đầy đủ.

Trở lại đầu trang

17. Đơn xin nhập cư của tôi theo các chưong trình khác đã bị từ khước. Tôi vẫn có thể nộp đơn theo diện EB-5 hay không?
Vâng. Việc bị từ chối trước đây không bị loại ra khỏi đơn xin thị thực qua chương trình EB-5 trừ những lý do để từ chối thị thực có liên quan đến gian lận nhập cư hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác. Tuy nhiên tình trạng hình sự, y tế hoặc các vấn đề về di trú Hoa Kỳ trước đây phải được tiết lộ cho công ty chúng tôi cũng như luật sư của bạn để thúc đẩy đơn xin.

Trở lại đầu trang

18. Khoảng thời gian cho việc xử lý các đơn xin I-526 và thẻ xanh có điều kiện như thế nào?
Khoảng 8-12 tháng kể từ ngày nộp đơn xin I-526.

Trở lại đầu trang

19. Nếu cơ quan USCIS đã chấp thuận đơn xin I-526 của tôi, tại sao tôi cần phải thông qua thủ tục nộp đơn và phỏng vấn tại lãnh sự quán nữa?
Các thủ tục lãnh sự quán và phỏng vấn nhằm bảo đảm rằng các nhà đầu tư cũng như gia đình đã trải qua tất cả các việc kiểm tra cần thiết (lịch sử nhập cư, lịch sử y tế, an ninh, cảnh sát) trước khi giấy thị thực thường trú có điều kiện được cấp cho họ..

Trở lại đầu trang

20. Nếu cơ quan USCIS đã chấp thuận đơn xin I-526 của tôi, các thành viên gia đình tôi có thể được phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở các quốc gia khác hay không/
Vâng, có thể được. Quốc gia sở tại hay quốc gia mà các thành viên trong gia đình hiện cư trú là nơi để phỏng vấn tiêu chuẩn để nhận thẻ xanh có điều kiện. Khi nào tôi có thể nộp đơn xin thẻ xanh thường trú? Các thẻ xanh có điều kiện hết hạn hai năm kể từ ngày cấp. Chúng tôi khuyên là nếu bạn muốn xin thẻ xanh thường trú thì phải nộp đơn xin I-829 trong vòng 90 ngày (3 tháng) kể từ ngày hết hạn của thẻ xanh có điều kiện của bạn. Một khi quý vị nộp đơn xin I-829 thì thẻ xanh có điều kiện của bạn được triển hạn thêm một năm để thích ứng với thời gian xử lý cho thẻ xanh thường trú của bạn.

Trở lại đầu trang

21. Sự khác biệt giữa thẻ xanh “có điều kiện” và “thường trú” là gì?

Thẻ xanh có điều kiện được cấp cho đơn xin EB-5 đã được phê duyệt. Điều này chỉ có giá trị trong hai năm, trong đó thời gian người có thẻ xanh có điều kiện có thể nộp đơn xin thẻ xanh thường trú trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn của thẻ. Một thẻ xanh thường không có hạn chấm dứt. Ngoài điều đó ra, cả hai thẻ đều cho các di dân các lợi ích và đặc quyền như nhau.

Trở lại đầu trang

22. Ai có đủ điều kiện cho thẻ xanh thường trú?
Các cá nhân đủ điều kiện cho thẻ xanh thường trú bao gồm các nhà đầu tư, người phối ngẫu của mình, cũng như bất kỳ con cái còn độc thân dưới 21 tuổi tại thời điểm các đơn xin I-526 đã được nộp. Con nuôi cũng được tính là một thành viên của gia đình.

Trở lại đầu trang

23. Tôi nên ở lại bao lâu tại Hoa Kỳ trong vòng một năm?
Chủ đầu tư phải nhập vào Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được visa của mình từ lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài, và phải thiết lập cư trú tại Hoa Kỳ thông qua việc thể hiện ý định ở lại (ví dụ, mua hoặc thuê nhà, mở tài khoản ngân hàng, nộp đơn xin số an ninh xã hội, thi bằng lái xe, nộp thuế tiểu bang và liên bang,). Đối với những người sống bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư và gia đình của họ phải tái nhập Mỹ sáu tháng một lần. Trong những trường hợp nhất định, các nhà đầu tư có thể xin một “giấy phép cho tái nhập”, cho phép họ được ở ngoài Hoa Kỳ trong vòng hai năm mà không cần phải nhập lại vào Mỹ để duy trì tình trạng thường trú nhân.

Trở lại đầu trang