Các yêu cầu khi nộp đơn xin

SAU ĐÂY LÀ CÁC HỒ SƠ CÁ NHÂN CẦN THIẾT KHI NỘP ĐƠN XIN:

HÌNH ẢNH. Cần hai tấm ảnh màu hộ chiếu. Không đội nón, che đầu, hoặc đeo kính đen.

HỘ CHIẾU. Bản sao hộ chiếu phải được cung cấp cho mỗi thành viên trong gia đình. Hộ chiếu phải còn hiệu lực để du lịch đến Hoa Kỳ và phải có ít nhất sáu (6) tháng hiệu lực kể từ ngày được cấp visa. Các thành viên trong gia đình có thể bao gồm chồng, vợ và các con chưa lập gia đình dưới hai mươi mốt (21) tuổi.

CÁC GIẤY TỜ CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH. Bản sao khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn (hoặc ly dị) phải được cung cấp cho tất cả các cá nhân nộp đơn xin thẻ xanh theo nguyên đơn xin nhập cư đầu tư. Điều này bao gồm vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Một bản sao công chứng giấy khai sinh cho mỗi người có tên trong đơn yêu cầu phải được nộp. Giấy khai sinh hoặc hồ sơ chứng minh phải được kèm theo cho tất cả trẻ em dưới 21 tuổi, cho dù họ có muốn nhập cư vào thời điểm đó hay không. Một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết hôn hoặc bằng chứng về việc chấm dứt hôn phối của bất kỳ cuộc hôn nhân trước đó (ví dụ., giấy chứng tử của vợ hoặc chồng, giấy ly hôn hoặc hủy bỏ hôn nhân) phải được nộp.

CHỨNG NHẬN CỦA CẢNH SÁT. Mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên phải trình giấy chứng nhận cảnh sát của sở công an tại mỗi địa phương trong cả nước, nơi quốc tịch của người nộp đơn hoặc nơi cư trú hiện tại, hoặc nếu người nộp đơn đã cư trú tại nơi đó ít nhất sáu tháng kể từ khi đạt 16 tuổi. Giấy chứng nhận cảnh sát cũng được yêu cầu từ tất cả các nước khác, nơi người nộp đơn đã bị bắt vì một lý do nào khác, và phải có hiệu lực sớm nhất khi nộp. Giấy chứng nhận cảnh sát phải bao gồm toàn bộ khoảng thời gian cư trú của đương đơn trong mọi khu vực.

HỒ SƠ TÒA/TÙ. Những người đã bị kết án về một tội phạm phải nộp bản sao công chứng của mỗi tòa án và bất kỳ án tù nào, bất kể họ đã nhận được ân xá hoặc được các hình thức khoan hồng nào hay không.

HỒ SƠ QUÂN NGŨ. Một bản sao có xác nhận của bất cứ hồ sơ quân ngũ nào.

HỒ SƠ VỀ VIỆC LÀM VÀ KINH DOANH. Gồm các thông tin về trình độ học vấn của nhà đầu tư, quá trình làm việc, cũng như kinh nghiệm kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn, các bằng cấp, sơ yếu lý lịch, và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HỒ SƠ TÀI CHÁNH CẦN THIẾT KHI NỘP ĐƠN XIN:

NGUỒN TÀI CHÁNH

Chủ đầu tư phải cung cấp bằng chứng là tất cả các quỹ được sử dụng trong việc đầu tư đến từ các nguồn hợp pháp. Chúng bao gồm các lợi nhuận hoặc thu nhập từ cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác, tiền bán bất động sản, cũng như thu nhập từ doanh nghiệp hợp pháp. Các nguồn do thừa kế, quà tặng hoặc cho vay có thể được phép. Liên quan đến các quỹ từ quà tặng, tài liệu phải bao gồm các thông tin tài chính của người tặng quà đó. Bằng chứng có thể là các hình thức báo cáo ngân hàng, cho vay thế chấp, kỳ phiếu, chứng chỉ chứng khoán, các thỏa thuận, hoặc bằng chứng khác về vay mượn được bảo đảm bằng tài sản của người nộp đơn.

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÁNH

Thông tin về tài chánh phải chứng minh một giá trị tài sản ròng ít nhất là 1 triệu USD. Bằng chứng có thể bao gồm các tài liệu cho thấy quyền sở hữu bất động sản, kinh doanh, cùng với bản đánh giá về giá trị của công việc kinh doanh, quyền sở hữu và các báo cáo ngân hàng. Các ví dụ khác bao gồm bản báo cáo quà tặng, báo cáo cho vay, v.v…