Các ưu điểm của EB-5

GPARC có tư cách pháp lý để tạo cho các nhà đầu tư và gia đình (vợ, chồng, con cái dưới 21 tuổi) một khả năng nhập cư Hoa Kỳ một cách yên tâm. Điều này giúp bạn không cần phải phải nộp đơn nhập cư theo các diện đầu tư khác. Bạn cũng sẽ được sự linh động để cư ngụ bất cứ nơi nào, ghi danh vào các trường học, được sử dụng, sở hữu và điều hành một doanh nghiệp và thay đổi việc làm mà không có sự hạn chế nào cả.

Chương trình EB-5 không có những yêu cầu tối thiểu đối với độ tuổi, trình độ thông thạo tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc hoặc trình độ học vấn. Một khi bạn được chấp nhận cho chương trình EB-5 như một nhà đầu tư có đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một thẻ xanh”có điều kiện” cho bản thân, vợ hoặc chồng của bạn và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Gia đình của bạn cũng sẽ có các đặc quyền giống như bạn, chẳng hạn như việc có thể có việc làm, được đi học và sống hợp pháp tại Mỹ. Tuy nhiên trường hợp trẻ em dưới 21 tuổi phải tuân thủ các quy định của liên bang về hạn tuổi được đi làm.

Hai năm sau khi bạn nhận được thẻ xanh có điều kiện, và khi các doanh nghiệp chứng tỏ đã tạo ra và/hoặc duy trì số lượng tối thiểu các công việc theo yêu cầu của chương trình EB-5, thì tình trạng thường trú thẻ xanh có điều kiện của bạn sẽ được chuyển qua thường trú thường xuyên.

TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB-5

  • Việc nộp đơn nhập cư bao gồm nguyên đơn chính và các thành viên trong gia dình, không cần phải nộp đơn riêng lẻ
  • Khả năng được sống hợp pháp, làm việc, hay du lịch bất kỳ nơi nào trong nước Mỹ
  • Việc cứu xét cấp thẻ xanh có thể thực hiện nhanh chóng (từ 1 đến 5 năm)
  • Điều hành công việc một cách thụ động
  • Các nhà đầu tư có thể được thu nhập tài chánh khi nhập cư theo diện đầu tư
  • Ít qui định hơn về thủ tục cấp nhập cảnh
  • Con cái của nguyên đơn xin nhập cư có thể ghi danh học đại học