Các ưu điểm của Trung tâm Khu vực

  • Công ty liên kết Global Premier Development, Inc. của chúng tôi đã quy hoạch và phát triển trên 3.400 căn hộ với giá trị hơn 1 tỷ USD.
  • Chúng tôi là những nhà xây dựng có uy tín và kinh nghiệm ở California với một danh mục đầu tư mở rộng.
  • Chúng tôi đã kinh doanh và hiện đang hoạt động với nhiều tổ chức tài chính toàn cầu với tư cách nhà cho vay hoặc hợp tác với trách nhiệm hữu hạn
  • Chúng tôi được chấp thuận tài trợ dự án, đầu tư và xây dựng trong tất cả các quận hạt lớn trên khắp California và quận hạt Clark, Nevada.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ thu nhập cho thuê trên vốn đầu tư, cộng với tăng vốn dự kiến trong thời gian dài.
  • Chúng tôi cung cấp các nhà đầu tư sự chọn lựa được mua lại vốn đầu tư ban đầu của mình.