Đầu tư

TỔNG QUÁT

Nhiệm vụ của GPARC nhằm giới thiệu cũng như theo dõi những cơ hội đầu tư thích hợp. Một nhà đầu tư muốn nhập cư theo chương trình EB-5 với sự giúp đỡ của GPARC sẽ tham gia vào một tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn.

Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn khác nhau. Thành viên góp vốn phải tích cực tham gia vào việc tạo ra các chính sách hợp tác đầu tư của họ đến mức cho phép của đạo luật Revised Limited Partnership của năm 1976. Global Premier America sẽ là đối tác chính cho mỗi tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn.

Yêu cầu của USCIS là một số rủi ro tài chánh phải được rõ ràng cho mỗi công cuộc đầu tư. Sự bảo đảm của một thành phần thứ ba không được phép. Bởi vì điều này, chúng tôi không thể bảo đảm vốn đầu tư được lấy về lại hoàn toàn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực mọi cách có thể để giảm thiểu rủi ro bằng cách bảo đảm việc đầu tư được thế chấp đầy đủ và kinh doanh đối tác được xây dựng trên nền tảng tài chánh vững mạnh.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ

  • Đăng ký và có hoàn tất các điều kiện để làm đầu tư hầu nhận được thông tin từ Global Premier America. Vào đây để đăng ký và điền vào các mục cần thiết.
  • Xin vui lòng xem lại trang các câu hỏi thường gặp để tiện lợi hơn. Để biết thông tin về các dự án của chúng tôi, hoặc có thêm câu hỏi, hoặc muốn có một cuộc hẹn (miễn phí!), xin liên hệ với chúng tôi.
  • Bạn rất cần tìm tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.
  • Bạn có thể đến văn phòng khu vực của chúng tôi tại California. Nhân viên của chúng tôi sẽ có mặt ở đó để trả lời bất kỳ câu hỏi của bạn.
  • Tham khảo ý kiến ​​với các ứng viên EB-5 khác đã được cấp thẻ xanh. Họ có kinh nghiệm để cung cấp cho bạn những lời khuyên về những chuyện gì cầnlàm.

THỜI GIAN

Thẻ Xanh – Sau đợt đầu tư ban đầu và việc nộp đơn xin nhập cư của luật sư hay cố vấn pháp lý của bạn đã xong, toàn bộ quá trình xử lý EB-5 sẽ mất khoảng 6-8 tháng, mặc dù thời gian này có thể thay đổi. Nếu bạn cần tính toán các vấn đề quan trọng khác, rất nên dành một khoảng thời gian dài 12-15 tháng cho việc phát hành thẻ xanh của bạn. Ở giai đoạn này, thẻ xanh của bạn sẽ ở dạng “có điều kiện”.

Thường Trú – Khi muốn chuyển qua thường trú, bạn sẽ cần phải xin điều khoản “có điều kiện” được bãi bỏ lấy từ thẻ xanh của bạn. Quá trình này phải được bắt đầu khoảng một năm và 9 tháng sau khi bạn nhận được thẻ xanh có điều kiện. Quá trình này có thể mất đến 6 tháng. Một khi các điều kiện được loại bỏ, tất cả các thành viên gia đình được hưởng qui chế thường trú và giấy nhập cư của bạn sẽ không còn được gắn vào việc đầu tư của bạn nữa.

Quốc tịch – Tất cả các nhà đầu tư có visa EB-5 và đã giữ được thẻ xanh trong năm (5) năm thì đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Các thông tin trên trang mạng này không cấu thành toàn bộ hay một phần của; và không nên được diễn giải như một sự đề nghị, lời mời hoặc dụ dỗ người khác mua hoặc bán bất cứ chứng khoán nào. Đồng thời không thể được dùng toàn bộ hay một phần để tạo thành cơ sở, hoặc được dựa vào sự kết nối đối với bất kỳ hợp đồng hoặc một sự cam kết nào đó. Các thông tin trên trang mạng này không phải là một lời khuyên hoặc đề nghị liên quan đến chứng khoán nào cả. Không có chứng khoán nào được, hoặc sẽ được, đăng ký theo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, (“Luật Chứng khoán”) hoặc với bất kỳ cơ quan quản lý chính phủ của bất kỳ tiểu bang hay khu vực tài phán nào tại Hoa Kỳ. Không có chứng khoán được mời mọc hoặc bán có đăng ký hay được miễn đăng ký theo Luật Chứng khoán. Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán & Hối đoái Hoa Kỳ hay bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán của bất kỳ nhà nước hoặc các quyền tài phán của Hoa Kỳ, cũng như bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán của bất kỳ nước nào khác hay phân khu chính trị của chúng, đã thông duyệt qua về tính chính xác hay đầy đủ của các nội dung trong trang mạng này. Mọi sự diễn giải trái ngược đều hoàn toàn bất hợp pháp.