Nói về Trung Tâm Vùng Global Premier America

Trung Tâm Vùng Global Premier America (GPARC) là một công ty được sự chấp thuận của chính phủ Liên Bang để hoạt động như một Trung Tâm Khu vực tại Quận Cam, California về các dự án EB-5. Tuy mở rộng trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California nhưng chúng tôi tập trung vào 17 quận hạt. nhiệm vụ của chúng tôi nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư nước ngoài các cơ hội phát triển kinh doanh trong các lãnh vực tạo ra công ăn việc làm, tăng tối đa giá trị tài sản, đồng thời với việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tiểu bang. Chúng tôi có một phương cách tiếp cận toàn diện cho các nhu cầu về tư vấn đầu tư liên quan đến chương trình EB-5. Vì quá trình nhập cư và tái định cư theo diện EB-5 có thể là một sự thách thức lớn, GPARC sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư sự hỗ trợ trong suốt tất cả các giai đoạn của chương trình, bao gồm các cuộc thảo luận ban đầu, tư vấn về pháp luật và quản lý tài sản. Các nhà đầu tư có thể tự mình theo đuổi các doanh nghiệp, xây đựng các công ty khác và tham dự vào những sở thích – trong khi đó thì GPARC sẽ làm việc cho họ trong việc tuân thủ các qui định về EB-5.

BẰNG CÁCH NÀO CHÚNG TÔI GIÚP BẠN THÀNH CÔNG?

Đội ngũ của chúng tôi thu thập các chuyên viên bao gồm các nhà phát triển về bất động sản, tư vấn về doanh nghiệp và pháp luật có nhiều kinh nghiệm về tài chánh, phát triển, kinh doanh và am tường các qui định của chính phủ. Mục tiêu của chúng tôi nhằm giúp đỡ quý vị thành công. Chúng tôi cung cấp các sự hỗ trợ về tái định cư, hậu cần và xây dựng các doanh nghiệp đồng thời với việc giúp nhập học cho con em quý vị vào các trường dự bị và đại học trong toàn nước Hoa Kỳ.

DANH MỤC TÀI SẢN CỦA CHÚNG TÔI

Sáng lập viên GPARC là Andrew Hanna hiện đang sở hữu, điều hành và quản lý một danh mục đầu tư bất động sản lớn trên khắp California. Công ty phát triển Global Premier Development, Inc. của ông đã qui hoạch và phát triển trên 3.400 đơn vị chung cư và tiếp tục theo đuổi các cơ hội khác trên thị trường của California với những dự án trị giá gần 1 tỉ USD. Xin ghé thăm trang mạng của công ty để biết thêm chi tiết tại:
globalpremierdevelopment.com