Hãy tận hưởng Giấc Mơ Hoa Kỳ với Global Premier America Regional Center (GPARC)

Bằng cách đầu tư 500.000 $ với Trung Tâm Khu Vực EB-5 đã được chính phủ công nhận của chúng tôi, giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực. Cơ hội đầu tư của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự an toàn với diện thường trú nhân Hoa Kỳ mà không cần xin đi xin lại giấy nhập cảnh (visa), cũng như sở hữu một cổ phần bất động sản tại Mỹ khiến bạn có thể lấy lại được vốn đầu tư ban đầu. Việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ theo diện EB-5 có thể đạt được sau 5 năm. Bằng cách nộp với diện EB-5 dưới dạng đầu tư nhập cư của chính phủ Hoa Kỳ và Trung tâm Khu vực GPA của chúng tôi, bạn có thể được cấp thẻ xanh trước khi quyết định qua Mỹ. Qua đó bạn có thể được hưởng tất cả các lợi ích như một công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như sự lựa chọn tốt hơn về giáo dục mà không phải tốn kém nhiều, một thị trường việc làm rộng hơn cho bạn và con cái của bạn, khả năng sở hữu kinh doanh của riêng bạn, và thậm chí khi nghỉ hưu nữa. Đây chỉ là một vài trong số nhiều lợi ích cho visa đầu tư EB-5.

TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẤP CHIẾU KHÁN NHẬP CƯ ĐẦU TƯ EB-5

 • Chiếu khán Nhập cư Đầu tư EB-5 mang lại tư cách thường trú nhân vĩnh viễn cho người nước ngoài và gia đình của họ thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ hay các cơ hội đầu tư bất động sản mà kết quả là tạo ra các việc làm mới.
 • Được thành lập từ năm 1990 bởi cơ quan Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (ngày nay gọi là cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ USCIS). Truy cập website.
  www.USCIS.gov for more information
 • Áp dụng cho người đầu tư ngoại quốc, người phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi
 • Hạn chế trong số lượng 10.000 chiếu khán mỗi năm
 • Đòi hỏi một khoản đầu tư 1 triệu USD và giảm còn 500.000 USD nếu đầu tư vào một khu vực tạo công ăn việc làm đã được qui định

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA CHIẾU KHÁN NHẬP CƯ ĐẦU TƯ EB-5

 • Tư cách thưòng trú nhân vĩnh viễn cho cả gia đình bạn với một lần đầu tư duy nhất
 • Người chồng, vợ và các con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đều được cấp thẻ xanh
 • Được quyền chọn lựa chỗ ở bất cứ nơi dâu trên nước Mỹ
 • Tài khoản đầu tư có thể lấy từ các nguồn hợp pháp tại nước ngoài hay Hoa Kỳ; bao gồm các khoản tặng dữ, vay mượn, quỹ hưu trí SIPPS, quỹ tín thác hay các thỏa thuận ly dị.
 • Có thể nhận bất cứ công việc gì, điều hành hay xây dựng bất cứ doanh nghiệp nào, hay thậm chí nghỉ hưu.
 • Bất cứ quốc tịch nào cũng có thể nộp đơn
 • Không cần phải thông thạo bất cứ ngôn ngữ nào
 • Không cần phải có chuyên môn hay được huấn luyện trước
 • Đầu đủ mọi quyền lợi như một công dân Hoa Kỳ
 • Giáo dục công cộng miễn phí
 • Học phí đại học tương tự như mọi công dân Hoa Kỳ khác
 • Được hưởng quyền lợi y tế Medicare sau 5 năm
 • Thị trường công việc rộng rãi hơn cho con cái trong tương lai
 • Tiết kiệm thuế tài sản tại vài tiểu bang
 • Có khả năng bảo lãnh người thân theo diện thẻ xanh
 • Được nhập tịch sau 5 năm