Lịch Sử EB- 5

Ngày thứ Sáu 28 Tháng Chín, 2012, Tổng thống Obama đã ký dự luật phân bổ năm 2012 năm tài chính cho Bộ An ninh Nội địa. Luật này cho phép bốn chương trình di trú, bao gồm việc đầu tư nhập cư EB-5 sẽ được gia hạn thêm ba năm nữa, qua đến 30 tháng 9 năm 2015.

NHƯ VẬY CHÍNH XÁC LÀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 NHƯ THẾ NÀO?

Điều khoản thứ năm về việc tạo công ăn việc làm, còn được gọi là chương trình visa EB-5 đã được Quốc hội lập ra vào năm 1990, như là một phần của bản sửa đổi tổng thể hệ thống nhập cư hợp pháp, hoặc Đạo Luật Di Trú của năm 1990. Chương trình visa này cho phép người nước ngoài muốn đầu tư tại Hoa Kỳ được cấp thẻ xanh.

NHẰM ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 THÌ NGƯỜI ĐẦU TƯ PHẢI:

  • Đầu tư tạo ra công ăn việc làm hoặc lưu giữ mười (10) việc làm toàn thời gian. Mười công nhân này không được bao gồm người đầu tư, hoặc bất kỳ thành viên trực tiếp của gia đình chủ đầu tư.
  • Xác minh hoặc chứng minh rằng các nguồn vốn đầu tư đến từ các nguồn hợp pháp
  • Xác minh hoặc chứng minh rằng tiền được đầu tư toàn bộ và có khả năng bị thua lỗ
  • Nộp mẫu đơn I-526, đơn nhập cư cho Doanh nhân người nước ngoài. Chỉ khi điều này được chấp thuận thì họ mới được phép tham gia liên tục trong chương trình EB-5.
  • Sau hai năm thì nộp mẫu đơn I-829, là một kiến nghị của doanh nhân để loại bỏ tình trạng “có điều kiện”. Trong thời gian này, các nhà đầu tư nhập cư phải chứng minh cho thấycác qui định cho chương trình EB-5 đã được đáp ứng đầy đủ như đã nói ở trên (số tiền đầu tư vẫn được sử dụng toàn bộ trong các doanh nghiệp, các kế hoạch kinh doanh được thực hiện và tạo ra được 10 công việc toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân tại Mỹ.