Các công ty khác có liên quan

Những người sáng lập GPARC cũng sở hữu và điều hành một công ty phát triển, một cửa hàng sang trọng về bất động sản và một công ty thế chấp. Với những công ty có liên quan đó hoạt động dưới một mái nhà, chúng tôi có khả năng truy cập các thông tin về bất động sản và tình hình các ngân hàng được cật nhập hóa từng giây phút một. Với một loạt các kinh nghiệm khác nhau trong các ngành công nghiệp như vậy, chúng tôi có thể hướng dẫn các nhà đầu tư thành công trong chương trình EB5 cũng như trở thành các cơ hội về bất động sản không thuộc chương trình EB-5.

Global Premier Development

CÔNG TY PHÁT TRIỂN GLOBAL PREMIER

Kể từ năm 2004, Công ty Phát Triển Global Premier đã phát triển, xây dựng và quản lý một danh mục bất động sản rộng lớn ở California, bao gồm khoảng 3.400 đơn vị trong 50 cơ sở nhà ở cho nhiều gia đình và cho người cao niên.

Xin truy cập: http://globalpremierdevelopment.com

Versailles Property

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VERSAILLES

Được thành lập bởi giòng họ Hanna và các chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm, Versailles cung cấp cho khách hàng và cộng đồng với một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả các loại giao dịch bất động sản. Từ bán hàng khống đến việc bán cổ phần, các khu phức hợp căn hộ lớn đến nhà chung cư, Versailles cung cấp một cấp độ mới về tư vấn bất động sản và tu vấn cho thị trường địa phương và toàn cầu của chúng tôi.

Xin truy cập: http://versaillesproperty.com

NewRate Lending

CÔNG TY CHO VAY NEWRATE

Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập Công ty cho vay NEWRATE như một công ty tài chánh thế chấp có tầm vóc quốc gia về việc phát hành và bán, trên cơ sở không truy đòi, các chứng thư ủy thác bảo đảm chủ yếu bởi các khoản thế chấp đầu tiên về nhà ở dạng gia đình.
Công ty cũng cung cấp các chứng thư ủy thác cố định thông thường, thu mua và cho cho vay jumbo lần đầu tiên cho người vay. Tuy nhiên, trọng tâm của công ty nằm trong khu vực của FHA, VA, và các chứng thư ủy thác lần đầu tiên.

Xin truy cập: http://www.newratelending.com